SOLIDNOŚĆ, RZETELNOŚĆ I ZAUFANIE
Polish

O firmie

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-BAU-PROJECT" za początek swojej działalności przyjmuje rok 1995. Wtedy to, w dniu 24 listopada 1995 roku w Urzędzie Miejskim w Mosinie zarejestrowane zostało przedsiębiorstwo pod firmą "Ogólnobudowlany Zakład Projektowo-Wykonawczy Fajfer Maciej w Mosinie", która oficjalnie rozpoczęła działalność dnia 01 grudnia 1995 roku, zasadniczo zajmując się projektowaniem ogólnobudowlanym i drogowym, nadzorami budowlanymi i kosztorysowaniem, a także drobnym wykonawstwem obiektów i robót budowlanych.

W związku ze zmianą siedziby, jak i rozszerzeniem zakresu świadczonych usług o samochodowy transport kołowy oraz usługi sprzętowe, dnia 25 stycznia 2002 roku firma zmieniła nazwę na obecnie obowiązującą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TRANS-BAU-PROJECT", której właścicielem w dalszym ciągu jest Maciej Fajfer. Od tego dnia siedzibą firmy oraz podstawowym miejscem wykonywania działalności jest Mosina, Plac 20 Października 9. Stan ten obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W dalszym ciągu podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiana obsługa inwestycji budowlanych, polegająca zasadniczo na sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, drogowych oraz w zakresie sieci i infrastruktury technicznej.

Nasze przedsiębiorstwo zatrudnia stałych pracowników, a także współpracuje z projektantami, z których wszyscy posiadają wyższe wykształcenie, odpowiadające charakterowi wykonywanych przez nich prac i zadań. Umowżliwia to prawidłowe i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oferowanym zakresie usług. Ponadto, przy okazji realizacji większych zadań dysponujemy gronem stałych, współpracujących z nami projektantów branżowych, a także geodetów i geologów.

Wniesione w ostatnim czasie nakłady inwestycyjne, stabilizacja finansowa, niezmienność już od wielu lat stałej kadry, jak również ciągłe i systematyczne podnoszenie przez naszych pracowników swoich kwalifikacji zawodowych zapewniają naszemu przedsiębiorstwu szybkie dostosowywanie się do aktualnych realiów gospodarczych na krajowym rynku w sferze szeroko pojętego budownictwa. Dzięki zaistniałym korzystnym warunkom, nasze przedsiębiorstwo czuje się upoważnione do planowania dalszego systematycznego rozwoju, a także zwiększania konkurencyjności na rynku firm oferujących swoje usługi w zakresie obsługi inwestycji budowlanych.
Obrazek nr 1
Obrazek nr 1
Obrazek nr 2
Obrazek nr 2
Obrazek nr 3
Obrazek nr 3
Partnerzy: